Arendonk

Op deze pagina kan u de verkiezingsuitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 en nieuwsupdates op de voet volgen. 
De FOD Binnenlandse zaken levert op dit ogenblik geen correcte data af. De grafieken hieronder zijn dan ook geen accurate weergave van de verkiezingsuitslagen. Wij hopen dit snel te kunnen verhelpen. 

Verkiezingsuitslagen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Bron: FOD binnenlandse zaken 

Recent nieuws

laad meer