District Turnhout

Opportuniteiten voor de provincies sinds hun hervorming

Op deze pagina kan u de verkiezingsuitslagen van de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 op de voet volgen.

De FOD Binnenlandse zaken levert op dit ogenblik geen correcte data af. De grafieken hieronder zijn dan ook geen accurate weergave van de verkiezingsuitslagen. Wij hopen dit snel te kunnen verhelpen. 

Met de provincies als streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen.

Verkiezingsuitslagen 2018

Bron: FOD binnenlandse zaken